fotovoltaika  

E-bajt d.o.o.

 
ENERGETSKI INŽENIRING SONČNE CELICE
    1 2 6 Tel: 05 971 02 40  
ENERGIJA ODKUP ENERGIJE FINANCIRANJE OPREMA SONČNA ELEKTRARNA FOTOVOLTAIKA (FAQ) ABC O PODJETJU REFERENCEPOVPRAŠEVANJENOVICE POVEZAVE  


ENERGIJA

Obstajata dva načina zadovoljevanja potreb po električni energiji. Prvi način je z izkoriščanjem fosilnih goriv (nafta-40 let, premog-200 let, plin-60 let), drugi način je z uporabo obnovljivih virov energije (boimasa, geotermalna, vetrna, vodna, sončna).


Vse večja pozornost je usmerjena k ohranjanju okolja in tistim virom električne energije, ki ne ustvarjajo emisije CO2. Pri tem nas vodi Kjotski sporazum, s podpisom katerega se je Slovenija zavezala, da bo v prvem ciljnem 5-letnem obdobju 2008–2012 zmanjšala svoje emisije za 8% glede na bazno leto 1986. V Operativnem programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je leta 2003 pripravila in sprejela Vlada Republike Slovenije so zapisani dodatni ukrepi. Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri rabi in proizvodnji energije je bil leta 1999 sprejet Energetski zakon, izdelan pa je tudi Nacionalni energetski program (NEP). Oba predvidevata trajnostno naravnan razvoj energetike, kar pomeni povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.


Sončna energija prihaja na zemljo v obliki elektromagnetnega valovanja. Približno 47% te energije predstavlja svetloba, 46% infrardeče sevanje, 7% pa sestavljajo ultravijolični žarki.
Celotni potencial sončnega sevanja v Sloveniji znaša približno 23 000 TWh, kar je 300-krat več kot znaša raba primarne energije. Nove študije kažejo, da je tehnično razpoložljivi potencial ob sedaj razvitih tehnologijah približno 960 GWh na leto. Danes izkoriščamo le približno 3% ocenjenega tehničnega potenciala.
Bistvenih razlik med kraji v Sloveniji v trajanju osončenosti ni, razen seveda za Primorsko. V celem letu prejme kvadratni meter vodoravne sprejemne ploskve približno 1100 kWh sončne energije, od tega spomladi približno 320, poleti 480, jeseni 190 in pozimi 110 kWh.
http://www.arso.gov.si/.

 

 

sončne elektrarne odkup elekrične energije >

sončne celice
z nami enostavno do sredstev eko sklada >

 
 
 
sončna elektrarna
  Copyright © 2007 by E-bajt d.o.o.| Vse pravice pridržane